Älvstranden Utveckling AB

Älvstranden Utveckling är Göteborgs Stads utvecklingsbolag med uppdrag att förverkliga Vision Älvstaden. Vår kärnverksamhet är hållbar stadsutveckling. Tillsammans med stadens planerande förvaltningar och näringsliv skapar vi en inkluderande, grön och dynamisk innerstad runt älven.

  • Hundratals samarbetspartners
  • Omsättning 2018: 375,2 miljoner kr
  • 60 byggnader
  • 305 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta
  • 3 miljarder kronor bokfört fastighetsvärde
  • 97 procentig uthyrningsgrad