Älvstranden Utveckling AB

Älvstranden Utveckling är Göteborgs Stads utvecklingsbolag med uppdrag att förverkliga Vision Älvstaden. Vår kärnverksamhet är hållbar stadsutveckling. Tillsammans med stadens planerande förvaltningar och näringsliv skapar vi en inkluderande, grön och dynamisk innerstad runt älven.

  • Hundratals samarbetspartners
  • Omsättning 2017: 355,5 miljoner kr
  • 76 byggnader
  • 340 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta
  • 1,7 miljoner kvm BTA i potentiella byggrätter
  • 3,6 miljarder kronor bokfört fastighetsvärde
  • 94 % uthyrningsgrad