Jobba hos oss

Älvstranden Utveckling är ett kommunalt bolag inom Göteborgs Stad med uppdrag att förverkliga Vision Älvstaden – Nordens största stadsutvecklingsprojekt i modern tid. Älvstaden ska utvecklas till en tät och levande innerstad med en stor variation av verksamheter, bostäder och mötesplatser som minskar klimatavtrycket och bidrar till jämlika livsvillkor. Vår kärnverksamhet är hållbar stadsutveckling.


I filmen möter du några av våra medarbetare som är med och utvecklar Göteborg på ett hållbart sätt. Vill du vara med oss på resan?

 

Var med och driv utvecklingen av Göteborg med oss

Vi har ett stort antal typer av tjänster och kompetenser. Här arbetar allt ifrån projektledare, fastighetsutvecklare och hållbarhetsstrateger till ekonomer och kommunikatörer i samverkan för att förverkliga Älvstaden.

Vårt ledarskap är värderingsdrivet. Genom våra grundläggande värderingar: att samarbeta, tänka nytt, ansvara och driva (STAD), skapar vi tillsammans resultat i vår verksamhet. Hållbarhet är vår kärnverksamhet och vår ledstjärna är att vara nationellt ledande inom hållbar stadsutveckling år 2024.

Vi är ca 90 medarbetare som sitter i trivsamma lokaler på Lindholmen. Som utsikt har vi älven, kranar, byggnader från varvstiden, nya byggprojekt och grönområdet kring Ramberget och Keillers Park. Vi är ungefär 60 % kvinnor och 40 % män som arbetar här med en medelålder på 46 år. Den yngsta är 24 år och den äldsta 67 år.

För oss är det viktigt att jobba tillsammans, tänka nytt, ta ansvar för vårt uppdrag och driva våra projekt framåt. Därför har vi kontinuerligt kunskapsbyggande aktiviteter för våra medarbetare. Det kan vara lunchföreläsningar med interna eller externa föredragshållare, studiebesök och bolagsgemensamma möten varje månad. Det finns även utvecklingsmöjligheter internt på bolaget då flera medarbetare bytt roller och avdelningar. Vi uppmuntrar även medarbetare att ta initiativ till olika relationsskapande aktiviteter, gärna med fokus på hälsa och friskvård. Just nu spelar vi padeltennis i Frihamnen och tränar tabata på lunchen.

 

Lediga jobb

Just nu har vi inga lediga tjänster.

 

Möt några av våra medarbetare

 camilla andersson, porträttbild.

Camilla Andersson, uthyrningsansvarig

Älvstranden Utveckling äger ett flertal fastigheter och min roll handlar om att hitta rätt lokal till rätt hyresgäst. Bland våra 640 hyresgäster finns allt från bilindustri och konsulttjänster, till restauranger och konstnärer.

Som uthyrningsansvarig måste man kunna prata med folk, vara social och skapa en bra och långvarig kundrelation. Att ha koll på hyresjuridiken är också viktigt. Jag gillar kundmötet och det är fantastiskt tillfredsställande när vi hittar en bra lösning för kunden.

 agneta längvik porträttbild.

Agneta Längvik, konsortiekoordinator Frihamnen

Mitt ansvar är att koordinera olika uppgifter i program, projekt och konsortiet i Frihamnen. Jag är en slags spindel i nätet som stöttar projektchefer och projektledare, samordnar information och agendor och förbereder möten. Jag håller ordning på alla dokument och jobbar med ekonomiuppföljning. Mitt jobb bygger på interna och externa samarbeten, det ger en stor kunskap om projekten.

Som koordinator är det viktigt att gilla struktur, vara noggrann och tycka om att hjälpa andra. Jobbet är både självständigt och varierat och jag har själv möjlighet att påverka min egen roll. Just variationen är det som jag gillar bäst med mitt jobb.

 rune arnesen porträttbild.

Rune Arnesen, stadsutvecklingschef

Jag ansvarar bland annat för att leda stadsutvecklingsprojekt för Masthuggskajen och Skeppsbron. I min roll ingår att vara ansiktet utåt för dessa områden gentemot intressenter, Göteborgs Stad och media – ett slags ambassadörskap. Det är en fantastiskt stimulerande miljö att jobba i, jag har aldrig varit någonstans där det har funnits så mycket kompetens, driv och engagemang.

Jobbet på Älvstranden kräver ett stort intresse för stadsutvecklingsfrågor. Spannet av frågor som jag jobbar med är väldigt brett, därför kommer många års arbetslivserfarenhet till pass och det blir en slags payback för alla år jag har jobbat.

 Elisabeth Johansson, porträttbild.

 Elisabeth Johansson, paralegal

Jag har arbetat på bolaget sedan december 2015 och började då på Fastighetsavdelningen som hyresadministratör. Där arbetade jag tillsammans med förvaltare och uthyrare och har genom det fått god kännedom om de fastigheter bolaget äger. Detta har jag nytta av nu i min roll som paralegal (juristassistent).

Vid årsskiftet 2019/2020 såg bolaget ett behov av en paralegal och eftersom jag har den utbildningen sen tidigare tog jag chansen att få testa något nytt. Eftersom tjänsten inte funnits tidigare får jag möjlighet att vara med och påverka rollen och dess arbetsuppgifter.

Som paralegal stöttar jag i första hand vår bolagsjurist med olika typer av handlingar vid förvärv och avyttring av fastigheter. Det kan till exempel gälla sammanställning av avtalsbilagor och att förbereda och kalla parter inför tecknande av avtal. Kontakt med olika myndigheter, protokollföring och dokumentation är andra exempel på arbetsuppgifter. Det viktigt att ha struktur och ordning och det gillar jag.

Jag tycker det är väldigt bra att Älvstranden uppmuntrar oss medarbetare att utvecklas inom bolaget.

Stig santa, porträttbild.

Stig Santa, enhetschef projektstyrning 

Göteborgs Stad har varit min arbetsgivare sedan mitten av 1980-talet. 1990 fick jag mitt första ledaruppdrag som rektor. Sedan dess har jag haft ett flertal kommunala ledaruppdrag. 2015 fick jag möjligheten att vara en del i stadens utbyggnad med fokus på Vision Älvstaden. Uppdraget handlade om att bevaka att kommunal service, såsom förskola, skola, särskild boende med mera, fanns med i Älvstadens alla utvecklingsområden. Erfarenheten från tidigare stadsutvecklingsprojekt var att dessa behov kom in för sent i planeringen. Kommunal service är ett måste för en hållbar stad så det föll sig naturligt att tacka ja att blir chef för avdelningen Urban Planering på Älvstranden Utveckling när möjlighet gavs.

I samband med en omorganisation har jag fått en ny roll som enhetschef och kommer vara med i genomförandet av den hållbara staden med målsättningen att vi som organisation skall bli nationellt ledande inom hållbar stadsutveckling. Det är en spännande utmaning! Jag blir nu ansvarig för en enhet där våra projektledare och projektkoordinatorer tillsammans skall se till att vi bygger framtidens stad. Många delar av Älvstaden befinner sig nu i en genomförandefas. Det är i dessa faser allt arbete kring Vision Älvstaden skall konkretiseras och de högt ställda förväntningarna realiseras. Från vision till reell stad är milt sagt en kittlande utmaning.

Härligt engagerade och kompetenta medarbetare ihop med viljan att tillsammans utveckla staden, gör detta till ett uppdrag där ledarskap möter nya utmaningar. Bygga stad är komplext där konstruktiva samarbetsformer är en nödvändighet. Att få vara med, ta ansvar och driva detta arbete skall bli stimulerande, roligt och väldigt lärorikt.

 Abdurrahman Toryalay, porträttbild.

Abdurrahman Toryalay, programledare

Jag jobbar som programledare på projektstyrningsenheten med stadsutvecklingsprojektet Masthuggskajen. Det är det jättespännande att vara med och utveckla en hållbar stad som kommer göra livet enklare för dagens och kommande generationer. På Älvstranden finns det varierande kompetens inom olika kunskapsområden vilket gör att jag befinner mig i en kontinuerlig inlärningsprocess.

I mitt arbete är det viktigt att vara strukturerad och lösningsorienterad för en effektiv och verkningsfull framdrift av projektet. Det är oerhört intressant att få hands on-erfarenhet av stora stadsutvecklingsprojekt och se helheten av underliggande processer inom stadsutveckling.

 anna westberg, porträttbild.

Anna Westberg, löneadministratör

Som löneadministratör jobbar jag med hela löneprocessen från tidredovisning till löneutbetalning. Jag administrerar även nyanställningar och avslut, företagets förmåner, tjänstepensioner och försäkringar.
Förutom goda kunskaper inom löneområdet är det viktigt att jag håller mig uppdaterad om nya lagar och vårt kollektivavtal. Det krävs också att jag är noggrann, strukturerad och serviceinriktad.

Det roligaste med mitt jobb är själva servicefunktionen, att få vara ett bollplank för chefer och medarbetare. Jag får många olika frågor som rör anställningen och det känns bra att kunna hjälpa till.