Hållbart resande på Lindholmen

På Lindholmen pågår just nu en stor omvandling när området utökas med både bostäder och fler verksamheter. Idag arbetar, studerar, forskar och bor över 21 000 personer här, men siffran kommer att ha stigit upp mot 30 000 redan 2020 i takt med att nya boende och verksamheter flyttar in.

Hos oss på Älvstranden Utveckling pågår därför ett arbete med att se över vad vi kan göra för att det ska gå att ta sig fram på Lindholmen på ett enkelt och hållbart sätt. Målet är att det ska finnas utökade möjligheter att resa med cykel eller kollektivtrafik och det ska finnas tillgång till bilpool för den som behöver bil.

Vad har vi gjort hittills?

För att ta reda på mer om resvanor och behov och vad vi som fastighetsägare kan förbättra och utveckla genomfördes en resvaneundersökning bland alla hyresgäster på Lindholmen före sommaren. Vi fick in många svar och goda idéer till förbättring som vi nu arbetar med.

I maj ordnade vi också en cykeldag för alla hyresgäster där det fanns möjlighet att få enklare cykelservice och information om cykling bl a.

Vad händer nu?

Vi arbetar vidare med förbättringsförslagen för att se hur vi kan förbättra cykelparkeringar, gång- och cykelstråk samt öka informationen om de hållbara resealternativ som finns. Detta arbete görs inte bara internt utan också tillsammans med andra fastighetsägare i området, Västtrafik, trafikkontoret, Göteborgs Stads Parkering och flera aktörer. Vi är också med i flera utvecklingsprojekt för hållbart resande.

Aktiviteter

  • Till dig som åker bil, men vill prova ett nytt sätt att resa:
    Provåk gratis med Västtrafik i 14 dagar. Ansök på www. vasttrafik.se senast 29 oktober.
  • Nu finns fler cykelställ med tak samt även möjlighet att pumpa cykeln. Se kartan nedan.
  • Nyinflyttade  i Lindholmshamnen får information om kollektivtrafik och prova-på-erbjudande på Styr & Ställ och bilpool. I några fastigheter finns även planer på nya pooler med elbilar och elcyklar.
  • Vi planerar för en ny cykeldag till våren med gratis cykelservice bland annat.
  • Håll utkik på våra skärmar i fastigheterna – där tipsar vi om fler aktiviteter!

Här hittar du de nya pumpstationerna!

 

Har du frågor eller vill bidra med idéer i arbetet är du välkommen att höra av dig!

Kontakta Åsa Svensson, miljöstrateg på Älvstranden Utveckling
asa.svensson@alvstranden.goteborg.se