Hållbart resande på Lindholmen

På Lindholmen pågår just nu en stor omvandling när området utökas med både bostäder och fler verksamheter. Idag arbetar, studerar, forskar och bor cirka 25 000 personer här och siffran beräknas stiga till uppemot det dubbla inom fem år, i takt med att nya boende och verksamheter flyttar in. Omvandlingen innebär också att parkeringsplatser försvinner eller får ny placering, vilket påverkar resandet.

Hos oss på Älvstranden Utveckling pågår därför ett arbete med att se över vad vi kan göra för att det ska gå att ta sig fram på Lindholmen på ett enkelt och hållbart sätt. Målet är att det ska finnas utökade möjligheter att resa med cykel eller kollektivtrafik och det ska finnas tillgång till bilpool för den som behöver bil.

Vad har vi gjort hittills?

  • Sedan 2018 finns tre Styr & Ställ-stationer på Lindholmen och Volvo Lundby, vilket gör det enkelt att ta sig fram inom området eller vidare till andra delar av staden. Älvstranden Utveckling är en av parterna som gjort etableringen möjlig.
  • De senaste åren har vi anordnat en cykeldag på vårkanten för alla hyresgäster med möjlighet att få enklare cykelservice och information om cykling i området.
  • För att ta reda på mer om resvanor och behov, och vad vi som fastighetsägare kan förbättra och utveckla, genomfördes 2018 en resvaneundersökning bland alla hyresgäster på Lindholmen. Vi fick in många svar och goda idéer till förbättring.

Vad händer nu?

Vi arbetar vidare med alla idéer för att se hur vi kan förbättra cykelparkeringar, gång- och cykelstråk samt öka informationen om de hållbara resealternativ som finns. Detta arbete görs inte bara internt utan också tillsammans med andra fastighetsägare i området, Västtrafik, trafikkontoret, Göteborgs Stads Parkering och flera andra aktörer. Vi är också med i flera utvecklingsprojekt för hållbart resande.

  • Nu finns fler cykelställ med tak där du även kan pumpa din cykel.
  • Nyinflyttade  i Lindholmshamnen får information om kollektivtrafik och prova-på-erbjudande på Styr & Ställ och bilpool. I några fastigheter finns även planer på nya pooler med elbilar och elcyklar.
  • Vi planerar för en ny cykeldag våren 2020 med gratis cykelservice, inspirerande föreläsningar och möjlighet att diskutera cykelfrågor med fastighetsägare på Lindholmen.
  • Håll utkik på våra skärmar i fastigheterna – där tipsar vi om vad som är på gång!

Cykel- och kollektivtrafikmöjligheter på Lindholmen

Har du frågor eller vill bidra med idéer i arbetet är du välkommen att höra av dig!

Kontakta Åsa Svensson, miljöstrateg på Älvstranden Utveckling
asa.svensson@alvstranden.goteborg.se