Cykling på Lindholmen

På Lindholmen pågår en stor omvandling i takt med att området utvecklas och växer. Vi på Älvstranden Utveckling arbetar därför med att se över vad vi kan göra för att det ska gå att ta sig fram på Lindholmen på ett enkelt och hållbart sätt. Bland annat har vi varit med i etableringen av Styr & Ställ-stationerna i området.

Cykelmöjligheter på Lindholmen

Kartan visar en sammanfattning över cykelbanor, cykelparkeringar och pumpstationer på Lindholmen.

Planera din cykling

Hur lång är din cykelväg och hur tar du dig bäst fram? Planera din cykling med hjälp av trafiken.nu

Hjälp oss att utveckla cykelmöjligheterna på Lindholmen

Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra cykelparkeringar, gång- och cykelstråk samt öka informationen om de hållbara resealternativ som finns. Har du frågor eller vill bidra med idéer i arbetet är du välkommen att höra av dig!

Kontakta Åsa Svensson, miljöstrateg på Älvstranden Utveckling

asa.svensson@alvstranden.goteborg.se