Aktuellt

Press och nyheter

På Mynewsdesk hittar du vårt pressrum. Där finner du alla våra pressmeddelanden, tillhörande pressbilder och dokument. Är du journalist och vill komma i kontakt med oss hänvisar vi till vår Kommunikationschef.

> Besök vårt pressrum i Mynewsdesk  (Extern länk, öppnas i nytt fönster)

> För dig som vill ta del av våra nyhetsbrev kan anmäla din prenumeration via webben här.

Presskontakt

Manne Fridell

Bolagskommunikatör

Susanne Junkala

Kommunikationschef


Älvstranden Utveckling och Covid-19

Älvstranden Utveckling och Covid-19

Aktuellt, Hyresgäst / 25 mars, 2020
Covid-19 är högt upp på vår agenda och bolaget har tillsatt en arbetsgrupp som träffas varannan dag för avstämning om Covid-19 och möjlighet att fatta beslut utifrån aktuell situation. Utgångspunkten för bolagets förhållningssätt är att följa Göteborgs Stads och Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vi vill som alla minska spridningen av smittan i samhället och ta vårt ansvar i det arbetet. Det gäller för våra medarbetare Det mesta av vår verksamhet är inte samhällskri
Läs mer

Eriksbergskranen släcks en timme på lördag

Eriksbergskranen släcks en timme på lördag

Aktuellt, Hyresgäst / 23 mars, 2020

Nu på lördag den 28 mars klockan 20:30 är det Earth Hour världen över. En klimatmanifestation initierad av WWF där vi alla, privatpersoner som företag, uppmanas släcka för att höja våra röster för planeten.

Läs mer

Lindholmen: Klart med markanvisning av ”restaurangtomten”

Lindholmen: Klart med markanvisning av ”restaurangtomten”

Aktuellt / 10 mars, 2020
Nu är det klart vilka som vunnit markanvisningen av den så kallade "restaurangtomten" i Lindholmshamnen. I fredags fattade Älvstranden Utveckling beslut om att anvisa marken till Calere Fastighets AB. — Det är jättekul att det är klart och denna lösningen kommer att bidra till att det blir folkliv i området stora delar av dygnet, säger Sebastian Vithal som arbetat med markansvisningen för Älvstranden Utvecklings räkning. Förslaget som föll styrelsen på läppen var en kombi
Läs mer

Från kritik till bäst i klassen

Från kritik till bäst i klassen

Aktuellt / 17 februari, 2020
Efter en erinran från Göteborgs Stads revisorer 2014 tog Älvstranden Utveckling krafttag för att bli ett av Sveriges mest effektiva och välskötta kommunala bolag. Stadsrevisonens granskningsrapport redogjorde för flera allvarliga brister inom bolaget, bland annat brist på efterlevnad av arkivlagen, lagen om offentlig upphandling samt aktiebolagslagen. Bolagets ledning såg även ett generellt behov av att utveckla styrning och uppföljning av verksamheten. Flera nya nyckelkompetenser r
Läs mer

Testarena för hållbara innovationer

Testarena för hållbara innovationer

Aktuellt / 17 februari, 2020
De högt ställda målen i Vision Älvstaden driver nytänkande och utveckling, till nytta för stadsutvecklingen både i Göteborg och i andra städer. Göteborg har en mängd samhällsutmaningar som bostadsbrist, social polarisering, ett ökat behov av resurseffektivitet och anpassning till klimatförändringar. Älvstaden är en testarena för att prova nya tekniker, metoder, tjänster och lösningar – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Många olika krafter inom samhälle, akademi och
Läs mer

Så skapar vi den hållbara staden

Så skapar vi den hållbara staden

Aktuellt / 17 februari, 2020
Hållbar stadsutveckling handlar om att utveckla Älvstaden för dagens behov utan att äventyra kommande generationers behov. Privata aktörer samarbetar med staden för att lösa utmaningen. Älvstranden Utveckling finansierar stadsutvecklingen genom att förvalta, utveckla och sälja sina fastigheter och byggrätter. Affärsmodellen omvandlar bolagets tillgångar till värde för samhället i takt med att den nya hållbara staden växer fram. Älvstranden Utveckling driver stadsutvecklin
Läs mer

Gott betyg från lokalhyresgästerna

Gott betyg från lokalhyresgästerna

Aktuellt, Hyresgäst / 17 februari, 2020
Allt från globala företag till ideella verksamheter hyr lokaler av Älvstranden Utveckling. De senaste åren har kundnöjdheten ökat stort och 2019 överträffades måltalet. Älvstranden Utveckling är en av de större fastighetsägarna på Lindholmen, där bolaget äger exploateringsafastigheter och kommersiella lokaler, med stora hyresgäster som CEVT och Volvo. Men här finns också idrottshallar, kulturverksamhet och verksamhet med sociala förtecken. Lokalhyresgästerna är mer nöj
Läs mer

Lindholmen: Motor för Göteborgs tillväxt

Lindholmen: Motor för Göteborgs tillväxt

Aktuellt / 17 februari, 2020
Lindholmen har fått en position som internationellt kluster för utveckling och forskning. Men en levande stadsdel behöver också bostäder och service. Lindholmen är en stadsdel med internationell dragningskraft. Företag och forskare från hela världen söker sig till Lindholmens innovationskluster med fokus på hållbar mobilitet och grön teknik. Här finns också akademin med sin utbildning och forskning. — Lindholmen är internationellt känt och har en egen identitet. Det finns
Läs mer

Högt tempo på Masthuggskajen

Högt tempo på Masthuggskajen

Aktuellt / 17 februari, 2020
Ny halvö ökar byggytan Nu syns byggkranarna på Masthuggskajen. Först ut är ett nytt hotell vid Järntorget, ett parkeringshus för mer än bilar och två kontorsfastigheter. Och snart byggs en ny halvö. Vid Amerikahuset, i västra delen av området, planeras för ett parkeringshus med idrottshall, restaurang och takodlingar. Vid Masthamnsgatan uppförs två fastigheter med kontor och verksamhetslokaler. Och vid Järntorget byggs ett 33 våningar högt hotell. Detaljplanen vann laga kr
Läs mer

I mål med femtusen nya bostäder

I mål med femtusen nya bostäder

Aktuellt / 17 februari, 2020
Under 2019 har de tre stora områdena Kvillebäcken, Västra Eriksberg och Örgryte Torp färdigställts. Här har totalt 5 000 nya bostäder tillkommit i samarbeten ledda av Älvstranden Utveckling. De nya stadsdelarna har vuxit fram i nära samarbete mellan offentliga och privata aktörer och med Älvstranden Utveckling som markutvecklare och processledare. - Vår kärnverksamhet är hållbar stadsutveckling. Vi ska ligga i framkant och driva utvecklingen. Utifrån högt ställda ambiti
Läs mer