Styr & Ställ finns nu på Lindholmen

Styr & Ställ finns nu på Lindholmen

Aktuellt / 23 februari, 2018
I dag invigdes de tre första stationerna med Styr & Ställ-cyklar på Hisingen. Det är två stationer på Lindholmen och en station vid Campus Lundby som kommer att göra det lättare att resa till, från och inom ett av Göteborgs mest expansiva områden. Sedan 2010 har det varit möjligt att låna en Styr & Ställ-cykel i de delar av centrala Göteborg som ligger söder om Göta älv. Där finns det i dag 67 stationer med 1 000 cyklar. Tack vare ett samarbete mellan Göteborgs St
Läs mer

Nytt blogginlägg från Älvstranden Utveckling på Hållbar Stad

Nytt blogginlägg från Älvstranden Utveckling på Hållbar Stad

Aktuellt / 9 februari, 2018

Hållbar Stad är ett nationellt forum för hållbar stadsutveckling som syftar till att sprida kunskap och skapa möjligheter till samverkan.

Läs mer

Hållbar stadsutveckling i fokus

Hållbar stadsutveckling i fokus

Aktuellt / 1 februari, 2018

Älvstranden Utveckling är en av fyra medverkande i en ny webb-Tv-serie om modern samhällsbyggnad som startar denna veckan. Inslagen rullar på Veckans Affärer (va.se) och Ny Teknik (nyteknik.se).

Läs mer

Invigningsveckan i Älvrummet är i full gång

Invigningsveckan i Älvrummet är i full gång

Aktuellt / 30 januari, 2018

I november flyttade Älvrummet till Lindholmen efter elva år på andra sidan älven. Under perioden den 29 januari till 3 februari firas flytten med invigning och en vecka fylld av intressanta programpunkter.

Läs mer

Alan Plattus blir gästprofessor knuten till forskningsprogrammet Fusion Point Gothenburg

Alan Plattus blir gästprofessor knuten till forskningsprogrammet Fusion Point Gothenburg

Aktuellt / 19 december, 2017

Alan Plattus medverkar nu i december för första gången inom forskningsprogrammet Fusion Point Gothenburg i sin nya roll som gästprofessor på Chalmers Tekniska Högskola.

Läs mer

Nytt blogginlägg på Hållbar Stad

Nytt blogginlägg på Hållbar Stad

Aktuellt / 10 december, 2017

Hållbar Stad är ett nationellt forum för hållbar stadsutveckling som syftar till att sprida kunskap och skapa möjligheter till samverkan.

Läs mer

Välkommen till nya Älvrummet

Välkommen till nya Älvrummet

Aktuellt / 13 november, 2017

Älvrummet som är en utställning om vår pågående stadsutveckling öppnade för första gången på Kanaltorget i februari 2008. När det då uppfördes så gjordes det med ett tillfälligt bygglov, vilket innebär att man redan då visste att en ny plats skulle behövas. Nu när stadsutvecklingsplanen för Centralenområdet utvecklas så blev det dags att flytta och hitta en ny lokal, valet föll då på Lindholmen.

Läs mer

M1:an är nominerad till Per och Alma Olssons pris

M1:an är nominerad till Per och Alma Olssons pris

Aktuellt / 25 oktober, 2017
År 1926 testamenterade Per och Alma Olsson, ett barnlöst grosshandlarpar i Göteborg, 100 000 kronor till staden för att årligen dela ut ett pris till ”årets bästa byggnad” till den byggaktör som under förra året byggde klart hus som bäst uppfyller fondens krav på en byggnads utformning och användning. Fonden lever fortfarande kvar och i år har de nominerat 8 stycken fastigheter som har potential att uppfylla fondens krav. Bland de nominerade finns den senast färdigställda
Läs mer

Arbetet med nöjdare hyresgäster har gett resultat!

Arbetet med nöjdare hyresgäster har gett resultat!

Aktuellt / 20 oktober, 2017

Vi på Älvstranden Utveckling gör regelbundet NKI - (Nöjd Kund Index) undersökningar för att ta reda på hur nöjda våra hyresgäster är med oss som hyresvärd. Undersökningarna hjälper oss att kartlägga vilka områden vi behöver bli bättre på för få ännu nöjdare hyresgäster.

Läs mer

Älvstranden Utveckling bloggar på Hållbar Stad

Älvstranden Utveckling bloggar på Hållbar Stad

Aktuellt / 17 oktober, 2017

Hållbar Stad är ett nationellt forum för hållbar stadsutveckling som syftar till att sprida kunskap och skapa möjligheter till samverkan.

Läs mer