Aktuellt

Press och nyheter

På Mynewsdesk hittar du vårt pressrum. Där finner du alla våra pressmeddelanden, tillhörande pressbilder och dokument. Är du journalist och vill komma i kontakt med oss hänvisar vi till vår Kommunikationschef.

> Besök vårt pressrum i Mynewsdesk  (Extern länk, öppnas i nytt fönster)

> För dig som vill ta del av våra nyhetsbrev kan anmäla din prenumeration via webben här.

Presskontakt

Manne Fridell

Bolagskommunikatör

Susanne Junkala

Kommunikationschef


App för resor testas på Lindholmen

App för resor testas på Lindholmen

Hyresgäst, Okategoriserad / 17 februari, 2020
Nu kan företag på Lindholmen ansluta till reseappen LIMA. Det innebär att bolagets anställda får tillgång till allt från kollektivtrafik och cyklar till taxi och elbilar, allt samlat i samma app. LIMA lanseras i pilotform den 19 februari. Med LIMA ska fler få tillgång till en bra mobilitet utan att behöva ta sin egen bil till och från jobbet, vilket ska minska trängseln på Lindholmen. Dessutom är förhoppningen att satsningen förenklar vardagsresandet generellt för personer so
Läs mer

Från kritik till bäst i klassen

Från kritik till bäst i klassen

Aktuellt / 17 februari, 2020
Efter en erinran från Göteborgs Stads revisorer 2014 tog Älvstranden Utveckling krafttag för att bli ett av Sveriges mest effektiva och välskötta kommunala bolag. Stadsrevisonens granskningsrapport redogjorde för flera allvarliga brister inom bolaget, bland annat brist på efterlevnad av arkivlagen, lagen om offentlig upphandling samt aktiebolagslagen. Bolagets ledning såg även ett generellt behov av att utveckla styrning och uppföljning av verksamheten. Flera nya nyckelkompetenser r
Läs mer

Testarena för hållbara innovationer

Testarena för hållbara innovationer

Aktuellt / 17 februari, 2020
De högt ställda målen i Vision Älvstaden driver nytänkande och utveckling, till nytta för stadsutvecklingen både i Göteborg och i andra städer. Göteborg har en mängd samhällsutmaningar som bostadsbrist, social polarisering, ett ökat behov av resurseffektivitet och anpassning till klimatförändringar. Älvstaden är en testarena för att prova nya tekniker, metoder, tjänster och lösningar – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Många olika krafter inom samhälle, akademi och
Läs mer

Så skapar vi den hållbara staden

Så skapar vi den hållbara staden

Aktuellt / 17 februari, 2020
Hållbar stadsutveckling handlar om att utveckla Älvstaden för dagens behov utan att äventyra kommande generationers behov. Privata aktörer samarbetar med staden för att lösa utmaningen. Älvstranden Utveckling finansierar stadsutvecklingen genom att förvalta, utveckla och sälja sina fastigheter och byggrätter. Affärsmodellen omvandlar bolagets tillgångar till värde för samhället i takt med att den nya hållbara staden växer fram. Älvstranden Utveckling driver stadsutvecklin
Läs mer

Gott betyg från lokalhyresgästerna

Gott betyg från lokalhyresgästerna

Aktuellt, Hyresgäst / 17 februari, 2020
Allt från globala företag till ideella verksamheter hyr lokaler av Älvstranden Utveckling. De senaste åren har kundnöjdheten ökat stort och 2019 överträffades måltalet. Älvstranden Utveckling är en av de större fastighetsägarna på Lindholmen, där bolaget äger exploateringsafastigheter och kommersiella lokaler, med stora hyresgäster som CEVT och Volvo. Men här finns också idrottshallar, kulturverksamhet och verksamhet med sociala förtecken. Lokalhyresgästerna är mer nöj
Läs mer

Lindholmen: Motor för Göteborgs tillväxt

Lindholmen: Motor för Göteborgs tillväxt

Aktuellt / 17 februari, 2020
Lindholmen har fått en position som internationellt kluster för utveckling och forskning. Men en levande stadsdel behöver också bostäder och service. Lindholmen är en stadsdel med internationell dragningskraft. Företag och forskare från hela världen söker sig till Lindholmens innovationskluster med fokus på hållbar mobilitet och grön teknik. Här finns också akademin med sin utbildning och forskning. — Lindholmen är internationellt känt och har en egen identitet. Det finns
Läs mer

Högt tempo på Masthuggskajen

Högt tempo på Masthuggskajen

Aktuellt / 17 februari, 2020
Ny halvö ökar byggytan Nu syns byggkranarna på Masthuggskajen. Först ut är ett nytt hotell vid Järntorget, ett parkeringshus för mer än bilar och två kontorsfastigheter. Och snart byggs en ny halvö. Vid Amerikahuset, i västra delen av området, planeras för ett parkeringshus med idrottshall, restaurang och takodlingar. Vid Masthamnsgatan uppförs två fastigheter med kontor och verksamhetslokaler. Och vid Järntorget byggs ett 33 våningar högt hotell. Detaljplanen vann laga kr
Läs mer

I mål med femtusen nya bostäder

I mål med femtusen nya bostäder

Aktuellt / 17 februari, 2020
Under 2019 har de tre stora områdena Kvillebäcken, Västra Eriksberg och Örgryte Torp färdigställts. Här har totalt 5 000 nya bostäder tillkommit i samarbeten ledda av Älvstranden Utveckling. De nya stadsdelarna har vuxit fram i nära samarbete mellan offentliga och privata aktörer och med Älvstranden Utveckling som markutvecklare och processledare. - Vår kärnverksamhet är hållbar stadsutveckling. Vi ska ligga i framkant och driva utvecklingen. Utifrån högt ställda ambiti
Läs mer

Inflyttning i Frihamnen

Inflyttning i Frihamnen

Aktuellt / 17 februari, 2020
I slutet av året kom de första bostäderna med tillfälligt bygglov på plats på Kvillepiren intill Jubileumsparken i Frihamnen. Totalt ska det bli 800 nya hem. Bostäderna är fullt möblerade lägenhetsmoduler för studenter, företag och allmänhet. De första frihamns-borna flyttar in våren 2020 och därefter sker inflyttning etappvis till och med sommaren 2021. Temporära bostäder har flera fördelar. De svarar snabbt mot ett angeläget bostadsbehov och ger liv till området lån
Läs mer

Älvstranden Utveckling vann Upphandlingspriset 2020

Älvstranden Utveckling vann Upphandlingspriset 2020

Pressmeddelanden / 5 februari, 2020
I samband med Upphandlingsdagarna 4 februari tog Älvstranden Utveckling hem Upphandlingspriset 2020 för sitt arbete med Lindholmsleveransen. Priset delades ut på Nalen i Stockholm. — Det här är en riktig energiboost och vi är så stolta över att vinna Upphandlingspriset! Vi kommer använda den här energin till att göra fler innovativa satsningar och sikta ännu högre nästa gång, säger Pauline Hansson, upphandlare på Älvstranden Utveckling. Lindholmsleveransen är en trans
Läs mer