Stadsrevisionens granskning av verksamhetsåret 2016

Stadsrevisionens granskning av verksamhetsåret 2016

Aktuellt / 20 February, 2017

Stadsrevisionen har genomfört sin årliga granskning av Älvstranden Utvecklings verksamhet under året 2016.

Förutom en grundläggande granskning har man granskat styrning och uppföljning av projekt , rutiner för bisysslor i Göteborgs Stad, intern styrning och kontroll av leverantörer samt gjort en uppföljning av föregående års rekommendationer.

Läs hela nyheten

Nu är årsredovisningen för 2016 här

Nu är årsredovisningen för 2016 här

Aktuellt / 17 February, 2017

Ett år går fort. Speciellt när det händer mycket. Och 2016 var ett år där det hände spännande saker. I vår årsredovisning kan du läsa om fjolårets väsentliga händelser, våra utmaningar, våra ekonomiska utmaningar och utfall.

Läs hela nyheten

Riksbyggen förvärvar byggrätt för ny ungdomssatsning i Lindholmshamnen

Riksbyggen förvärvar byggrätt för ny ungdomssatsning i Lindholmshamnen

Pressmeddelanden / 15 February, 2017

Riksbyggen har förvärvat byggrätt för 250 lägenheter i Lindholmshamnen i Göteborg av Älvstranden Utveckling AB, avsedda för kooperativa hyresrätter för unga vuxna mellan 18-30 år.

Läs hela nyheten

Älvstranden Utveckling summerar 2016

Älvstranden Utveckling summerar 2016

Pressmeddelanden / 13 February, 2017

Styrelsen för Göteborgs kommunägda bolag Älvstranden Utveckling fattade vid fredagens styrelsemöte beslut om förra årets resultat.
Koncernen redovisar för helåret 2016 en omsättning på 354,9 (361,0) mnkr med ett rörelseresultat på 172,7 (391,4) mnkr. Soliditeten uppgick till 22%.
-Det är ett mycket positivt resultat, säger styrelseordförande Mattias Jonsson (S). Bolaget har inte haft så hög soliditet på över 10 år. Det betyder att vi står väl rustade ekonomiskt nu när Älvstaden på allvar går in i det konkreta genomförandet.

Läs hela nyheten

Träffa oss på mässan NYLOKAL

Träffa oss på mässan NYLOKAL

Aktuellt / 6 February, 2017

På torsdag 9 februari är det dags för NYLOKAL på Clarion Post Hotell i Göteborg och även i år ställer Älvstranden Utveckling ut på mässan.

Läs hela nyheten

Markanvisning för Skeppsbron öppen – ett av Göteborgs attraktivaste lägen

Markanvisning för Skeppsbron öppen – ett av Göteborgs attraktivaste lägen

Pressmeddelanden / 24 January, 2017

Nu kan alla som vill vara med och utveckla Skeppsbron ansöka!
- Vi har förstått att intresset att vara med är stort och det är fantastiskt kul, säger Rune Arnesen, projektchef Älvstranden Utveckling. När vi bjöd in intressenter till ett informationsmöte i maj blev det genast fullsatt. Nu hoppas vi att alla som ansöker är medvetna om vilken hög ambitionsnivå vi har med området, avslutar han.

Läs hela nyheten

Älvstranden Utvecklings team för Hållbar Stadsutveckling på plats

Älvstranden Utvecklings team för Hållbar Stadsutveckling på plats

Aktuellt / 16 January, 2017

Sveriges hållbaraste rekrytering har den kallats, Göteborgs kommunala bolag Älvstranden Utvecklings utannonsering av ett strategiskt team som ska visa vägen mot att bli nationellt ledande inom hållbar stadsutveckling. Tillsättningen är nu klar.

Läs hela nyheten

Förstudie för en bättre stadsutvecklingsmetodik

Förstudie för en bättre stadsutvecklingsmetodik

Aktuellt / 3 January, 2017

Göteborg ska växa så det knakar de närmaste åren. Om vi ska lyckas i alla våra stadsutvecklingsprojekt måste vi tidigt göra rätta avvägningar och jobba tätt med samtliga inblandade aktörer. En förstudie har nu beviljats och finansierats av Vinnova, Sveriges statliga innovationsmyndighet. Målet med förstudien är att testa och utvärdera ny metodik. Något som förväntas ge direkt påverkan i arbetet med att utveckla en hållbar stad.

Läs hela nyheten

Älvstranden Utveckling gör plats för fler bostäder på Lindholmen

Älvstranden Utveckling gör plats för fler bostäder på Lindholmen

Aktuellt / 20 December, 2016

Lindholmen är ett område på Norra Älvstranden som är på tillväxt. Här rör sig 20 000 människor mellan skolor, universitet och arbetsplatser. Och nu planeras det totalt för ytterligare 3 000 bostäder.

Denna siffra kommer nu att öka när Älvstranden ingår ett samarbetsavtal med Peab för ytterligare bostadsbyggande. Peab har tidigare förvärvat en fastighet på Lindholmen från en privat fastighetsägare. För att söka planbesked krävs dock ett större markområde. Därför kontaktade Peab Älvstranden Utveckling som ägare av grannfastigheten Lindholmen 6:9.

Läs hela nyheten

Älvstranden Utveckling om socialt blandat boende i Frihamnen

Älvstranden Utveckling om socialt blandat boende i Frihamnen

Aktuellt / 14 December, 2016

Liberalerna har i Riksdagen, mot bakgrund av arbetet med socialt blandad boende i Frihamnen, ställt frågan till Bostadsminister Peter Eriksson (MP) om svenska kommuner har rätt att använda sitt planmonopol och sina kommunala bostadsbolag för att införa ”Social Housing” i Sverige utan lagstöd, och utan att frågan har utretts och beslutats i Sveriges Riksdag.

Läs hela nyheten